Systemy lakiernicze

Proponujemy projektowanie i montaż kompletnych instalacji i linii lakierniczych, dostosowanych do potrzeb i technologii w Państwa przedsiębiorstwie. Wyciągi lakiernicze budujemy w formie gotowych ścian odciągowych lub wyciągów podłogowych wg potrzeb Inwestora. System powrotu powierza zapewniają urządzenia nawiewne, których zadaniem jest zbilansowanie powietrza, jego filtracja oraz w razie konieczności dogrzanie do żądanej temperatury. Urządzenia spełniają wymogi dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz są odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi lub niepożądanymi czynnikami związanymi z zastosowaną technologią w zakładzie pracy Inwestora jak możliwość powstania pożaru, wybuchu itp. Do oferowanych urządzeń należą:
 • Ściany i kabiny lakiernicze
 • Centrale grzewczo – nawiewne
 • Systemy transportowe, elementy instalacji wentylacyjnej
 • Elementy wyposażenia lakierni, filtry węglowe
ex

Ściany i kabiny lakiernicze

Ściany lakiernicze z typoszeregu I-TECH

Ściany lakiernicze z typoszeregu I-TECH to nowoczesne urządzenia służące do nanoszenia powłok w lakiernictwie przemysłowym. Zarówno wielkość samego odciągu jak i wydajność wentylatorów konfigurujemy w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta. W odróżnieniu od większości firm konkurencyjnych stosujemy dwa główne rozwiązania filtracji cząstek stałych, czyli:
• Filtry Andreae/Paint-Stop/włókniny poliestrowe – standardowe rozwiązanie,
• Filtru uCUBE/wkłady filtracyjne włókninowe – nowoczesne rozwiązanie.

Rozwiązania te stosujemy także przy projektowaniu wyciągów podłogowych, często zintegrowanych ze ściana lakierniczą
Poszerzona możliwość oferty w zakresie rodzajów stosowanych flitów daje większe możliwości właściwego doboru urządzenia i rodzaju filtracji, co przekłada się na większą efektywność związaną z zarządzaniem kosztami, przedłużeniem sprawności urządzeń i instalacji czy redukcją emisji cząstek LZO do środowiska. Nasza sucha ściana lakiernicza to doskonały wybór zarówno do dużych, jak i mniejszych przedsiębiorstw.

• wysoka skuteczność filtracji – aż do 98,5%,
• antywybuchowe wentylatory Eexe,
• klasa energetyczna silników IE2/IE3,
• wyposażenie w tłumiki hałasu oraz kompensatory drgań,
• nawet cztery stopnie filtracji,
• możliwość modułowej rozbudowy urządzeń,
• możliwość integracji urządzeń między sobą oraz z podłogą wyciągową,
• możliwość dopasowania wanny wodnej do każdego urządzenia,
• rozbudowa urządzeń także za pomocą dodatkowych poszerzeń,
• wykonywanie zabudowy urządzeń w formie półzamkniętej komory,
• wyposażenie w klapy energooszczędne,
• oferujemy dodatkowe urządzenia niezbędne w lakierni jak pneumatyczne przepustnice, oświetlenie Eexe, okablowanie elektryczne z włącznikami Eexe jak również el. instalacji, filtry węglowe itp.

Centrale grzewczo – nawiewne

Kolejnym kluczowym układem, którego zadaniem jest doprowadzenie czystego powietrza do pomieszczeń w których pracują ściany lakiernicze są systemy nawiewne i klimatyzacyjno-wentylacyjne HVAC. Ich istotnym elementem są centrale grzewcze zasilane z takich źródeł jak:
• piec CO na palia stałe,
• gaz propan,
• gaz sieciowy GZ 50,
• olej opałowy (EKOTERM)
• energia elektryczna 400V~

Zadaniem układów nawiewu jest zbilansowanie powietrza wyciąganego w procesie lakierowania właśnie poprzez ściany czy podłogi wyciągowe. Stąd tez przy projektowaniu pomieszczeń lakierniczych stanowią obok układów wyciągowych nieodzowny ważny elementem odpowiedzialny za prawidłowość prowadzonych procesów technologicznych. W układach bardzo popularne w ostatnich latach staje się zastosowanie tzw. wymiennika krzyżowego, zwiększającego >50% odzysk ciepłego powietrza wydmuchiwanego z pomieszczeń lakierniczych, a co za tym idzie, redukcję kosztów zasilania układu nawiewnego. Redukcja kosztów staję się dodatkowo szczególnie zauważalna przy stosowaniu nowoczesnych systemów pozyskiwania energii jak pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne. Układy wyposażamy w szafy sterownicze, w których za płynną, bezpieczną pracę odpowiadają wysokiej klasy sterowniki czy przetwornice częstotliwości. Dodatkowo elementy krańcowe jak klapy regulacyjne, wieszaki na pistolety w przypadku zasilania ich napięciem elektrycznym 12V-/230V~ i umiejscowieniem w pomieszczeniu lakierni są dostosowane do środowiska pracy, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa (zwykle strefa 1-2; 21-22) i posiadają odpowiednie oznaczenia wg dyrektywy ATEX 2014/34/EU oraz oznaczenia szczelności IP. W układach tych montujemy wysokiej klasy filtry z igłowanych włóknin poliestrowych, dostosowanych zarówno do warunków panujących na zewnątrz (filtry wstępne) oraz co szczególnie istotne – dostosowane do potrzeb technologicznych w danym przedsiębiorstwie (filtry zasadnicze). Obecnie filtry klasyfikowane są wg nowej dyrektywy ISO 16890, wg której ocena klasy filtrów zależy od ich stopnia separacji pyłów gruboziarnistych (dawne klasy G1-G4) oraz pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 i PM1 (klasy M5 i powyżej).

Systemy transportowe
Elementy instalacji wentylacyjnej

Elementy instalacji projektujemy i przygotowujemy wg rysunków technicznych instalacji wentylacyjnej.
Dodatkowo na Państwa życzenie dostarczamy wszelkiego rodzaju elementy instalacji rurowej czy kanały wentylacyjne, także w wykonaniu kwasoodpornym m.in.:

 • rury gładkie,
 • rury SPIRO,
 • kanały prostokątne,
 • kształtki: kolana, trójniki, redukcje, przejścia,
 • przepustnice ręczne, pneumatyczne, elektryczne,
 • przepustnice jedno- i wielopłaszczyznowe,
 • klapy p.wybuchowe,
 • opaski i obejmy.

Filtry węglowe

Do poprawnego działania systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych konieczne jest zastosowania filtrów węglowych, których głównym zadaniem jest dezodoryzacja powietrza w układzie. Proponowane przez nas filtry węglowe wykonane są z najwyższej jakości materiału filtracyjnego – węgiel pozwala na skuteczne oczyszczenie powietrza z oparów rozpuszczalników, metali ciężkich, a także zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń stałych w głąb instalacji. W naszej ofercie znajdują się kasetowe oraz kompaktowe filtry węglowe.