Doradztwo

Jesteśmy nowoczesną firmą, która swoje usługi projektuje w taki sposób, by przygotować kompleksową ofertę, dostosowaną do różnorodnych potrzeb poszczególnych Klientów. Usługi doradcze dedykujemy zarówno dla małych, średnich, jak i dużych firm.

Współpracujemy z podmiotami udzielającymi wparcia w zakresie:

  • przygotowywania dokumentów do pozyskania zewnętrznych środków finansowania, np. z UE, ZUS,
  • oceny środowiska pracy, szczególnie pod kątem możliwości pozyskania środków finansowych,
  • powadzenia badań i analiz w zakresie emisji LZO do atmosfery,
  • logistyki (dostawy materiałów, urządzeń, montaż maszyn)
  • stosowania przepisów prawa (budowa maszyn, dokumentacja techniczna, rachunkowość i finanse)
  • bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa ppoż.

Celem naszej współpracy będzie m.in. wsparcie Państwa firmy np. poprzez zdobycie zewnętrznych środków finansowych na cele inwestycyjne. Pomagamy wskazać problemy w działaniu firmy w obszarach, w których się specjalizujemy, co pozwala na ich uniknięcie czy wyeliminowanie. Projektujemy złożone procesy technologiczne przyjazne dla środowiska naturalnego. Dążymy do maksymalnej efektywności stanowiska pracy. Stawiamy także na ergonomię i oszczędności energii. Takie podejście przekłada się na zrównoważone wydatki finansowe Inwestora.