Inżynieria

Rozwiązania wentylacji przemysłowej proponujemy w pełnym zakresie dla nowo powstających systemów od fazy projektowej poprzez nadzór aż do wykonawczej oraz dla układów istniejących – serwisowej i modernizacyjnej. Oferta kompleksowych systemów filtrowentylacyjnych skierowana jest do przedsiębiorstw w branży drzewnej, automotive, obróbki metalu, tworzyw sztucznych, jak również obróbki szkła a także przedsiębiorstw usługowych, gdzie w procesie technologicznym niezbędne jest wykorzystanie systemów wentylacji przemysłowej z uwagi na powstawanie atmosfery wybuchowej złożonej z oparów czy pyłów. Nasze rozwiązania budujemy w oparciu o sprawdzone urządzenia i podzespoły zaufanych Dostawców jak również w oparciu o własne produkty, które stale rozwijamy.

Nasza oferta

 • Projektowanie i budowa lakierni ciekłych oraz stanowisk lakierniczych z wykorzystaniem metody pistoletu niskociśnieniowego, metody zanurzeniowej itp.
 • Projektowanie ciągów technologicznych oraz złożonych linii lakierniczych z wykorzystaniem elementów transportowych (haki) oraz innych urządzeń stosowanych w lakiernictwie (flow-coating, odzysk materiałów lakierniczych),
 • Projektowanie oraz budowa systemów filtrowentylacyjnych oraz systemów transportu i przerobu odpadów w branży drzewnej,
 • Projektowanie i budowa systemów wyciągowych oparów i pyłów z maszyn obróbczych, stanowisk roboczych w branży obróbki metalu, tworzyw sztucznych, szkła,
 • Projektowanie i budowa stanowisk szlifierskich oraz pomieszczeń szlifierni,
 • Wykonywanie prac modernizacyjnych układów lakierniczych niezbędnych w celu redukcji emisji LZO do atmosfery,
 • Wykonywanie prac modernizacyjnych systemów wyciągowych i filtrowentylacyjnych,
 • Wykonywanie prac serwisowych i naprawczych układów wentylacji ogólnej i przemysłowej,
 • Dostawa materiałów filtracyjnych i podzespołów instalacji w lakierniach ciekłych, liniach UV, metodzie kataforezy itp.
 • Dostawa materiałów filtracyjnych i podzespołów instalacji do urządzeń filtrowentylacyjnych w branży drzewnej, obróbki metalu, tworzyw sztucznych czy szkła,
 • Doradztwo techniczno-projektowe i wykonawcze,
 • Prowadzimy szkolenia w zakresie obsługi systemów wentylacji ogólnej i przemysłowej.
 • Przeprowadzamy pomiary sprawności technicznej urządzeń i instalacji filtrowentylacyjnych

Materiały filtracyjne

 • Filtry Paint-Stop & Hydro-Paint
 • Filtry kartonowe Andreae
 • Filtry kieszeniowe i kasetowe
 • Filtry podłogowe i sufitowe
 • Włókniny filtracyjne
 • Worki filtrujące

Systemy lakiernicze

 • Ściany i kabiny lakiernicze
 • Centrale grzewczo – nawiewne
 • Systemy transportowe, elementy instalacji wentylacyjnej 
 • Elementy wyposażenia lakierni, filtry węglowe

Urządzenia wyciągowe

 • Urządzenia filtrujące
 • Filtrowentylatory centralne
 • Stoły szliferskie
 • Wyciągi technologiczne
 • Węże i przewody techniczne

Nowe produkty

 • Materiały do filtracji wstępnej
 • Materiały czyszczące, czyściwa techniczne
 • Filtry typu Columbus

Pozostałe usługi

• Doradztwo techniczno-projektowe i wykonawcze.
• Prowadzimy szkolenia w zakresie obsługi systemów wentylacji ogólnej i przemysłowej.
• Przeprowadzamy pomiary sprawności technicznej urządzeń i instalacji filtrowentylacyjnych.

Nasze marki

aerem
andreae
ucube

Inżynieria