Kontakt

IFDR Sp. z o.o.
ul. Władysława Chachaja 4/42
52-405 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 8992866243, NIP(UE): PL 8992866243, REGON: 384050747, KRS: 0000797826

 
tel. 509 645 509 / 669 368 381
 
 

Zostaw wiadomość